Enkel bestilling av prøveutstyr

Bestillingsskjemaet lar deg bestille ønsket antall utstyr tilsendt til ønsket adresse. Sendingen vil ta 2-5 dager å få levert. 

     

Prøveflasker for Legionella- og kimtallsanalyser

     

Retursedler (ferdig frankerte)

     

Fraktesker for retur av prøver

     

Kjøleelementer (inkludert i hver frakteske)

Legionellaanalyser og parametere

Legionellaanalyser

Les mer om de ulike metodene for legionellaanalyse, og forstå hvordan de benyttes .

Snarveier

Alternativer for innlevering

Væskeprøver kan leveres inn på forskjellige måter

Bestillingsskjema

Legionellaanalyse ved kjøletårn og skrubberanlegg (urene prøver)

Bestillingsskjema

Legionellaanalyse ved dusjanlegg (rene prøver)

Prosedyre

Fremgangsmåte for prøvetaking av drikkevann

Fagkunnskap

Intervjue med Torstein Hofvind - Ett år med den Nasjonale veilederen for vannbehandling

Ett år etter lanseringen av den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede energianlegg,...

Et år med Nasjonal Veileder: Refleksjoner og Innvirkning

For ett år siden markerte publiseringen av den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede...

Kompa: Pionerer i Vannbehandling og Energieffektivitet

Kompa er en kunnskapsbedrift som revolusjonerer hvordan vi tenker på vannkvalitet og...