Enkel bestilling av prøveutstyr

Bestillingsskjemaet lar deg bestille ønsket antall utstyr tilsendt til ønsket adresse. Sendingen vil ta 2-5 dager å få levert. 

     

Prøveflasker for Legionella- og kimtallsanalyser

     

Retursedler (ferdig frankerte)

     

Fraktesker for retur av prøver

     

Kjøleelementer (inkludert i hver frakteske)

Legionellaanalyser og parametere

Legionella­analyser

Les mer om de ulike metodene for legionellaanalyse, og forstå hvordan de benyttes .

Snarveier

Alternativer for innlevering

Væskeprøver kan leveres inn på forskjellige måter

Bestillings­skjema

Legionellaanalyse ved kjøletårn og skrubberanlegg (urene prøver)

Bestillings­skjema

Legionellaanalyse ved dusjanlegg (rene prøver)

Prosedyre

Fremgangsmåte for prøvetaking av drikkevann

Fagkunnskap

Lørenplatået boligsameie - en kostnadseffektiv løsning

Etter mange år med utfordringer og klager fra beboerne på Lørenplatået, bestemte styret seg for å...

Sertifiseringsprogram

Kompaskolen lanserer nå et nyetablert sertifiseringsprogram, spesielt rettet mot fagfolk innen VVS...

En effektiv løsning for legionellakontroll

Bygget ditt har behov for legionellakontroll, men du er lei av å gå igjennom bunker med dokumenter?...