Fremgangsmåte

Denne prosedyren gjelder for vannprøvetaking fra 
kaldt- og varmtvannsnett/dusjanlegg

Før prøvetaking

Husk at vannprøver må være inne hos Eurofins Moss dagen etter prøvetaking.
Det betyr at prøver må leveres/sendes mellom mandag-torsdag, og ikke dager før offentlige fridager.

Skaff riktig prøveutstyr

Antall vannprøver kommer an på hva slags bygg og brukergrupper det er snakk om. Avklar dette med Kompa på forhånd om du er usikker.

Det skal taes minimum 1 vannprøve per varmtvannsystem med tilknyttet dusj. I store bygg og med brukere i risikogrupper er det nødvendig med flere prøver

Få tilsendt

Bestill ønsket prøveutstyr, tilsendt til ønsket adresse

Hent ut selv

Prøveutstyr kan hentes ut på ditt lokale Eurofins kontor

Legg mottatt kjøleelement i fryseren

Frossent kjøleelement legges i returesken for å holde vannprøvene avkjølt under transport

Last ned og print ut bestillingsskjema

Bestillingsskjemaet skal fylles ut og leveres inn sammen med prøvene.

Bestillingsskjema

Legionellaanalyser dusjanlegg (rene prøver)

Valg av prøvetakingspunkt

Avhengig av størrelsen på anlegget velges antall prøver. Velg prøvepunkt med mest sannsynlighet for bakterievekst


Dusjer eller vasker som er sjelden i bruk 


Punkter langt ute i anlegget


Lavtemperatursoner (f.eks. foroppvarmingssoner, dusjer med «ferdig blandet vann»)


Ta vannprøver fra ulike stigerør, forgreininger etc. Helst langt ut i forgreiningene

Under prøvetaking

Følg riktig prosedyre for prøvetaking. 

Gjennomføring av prøvetaking


Ikke berør innsiden av korken og flaskemunningen, og sørg for at korken ikke forurenses mens prøven tas.


Fra dusjer og vasker settes blandebatteri på «blandet vann» 


Fyll opp flasken med det første vannet som tappes ut og sett på korken

Utfylling av skjema


Fyll ut bestillingsskjema


Merk prøveflaskene tydelig.
NB. Lik merking på prøveflasker og bestillingsskjema og i Inspektor

Etter prøvetaking

Husk at disse prøvene må leveres inn samme dag!

Du kan velge å levere inn væskeprøvene selv, benytte tilsendt frakteske eller bestille ekspresslevering fra posten eller Eurofins

Innsending av prøver


Legg bestillingsskjema i en plastpose som sendes/leveres med prøveflaskene


Pakk flaskene i kjølebag med frosne kjøleelement


Send inn prøver med ønsket metode

Alternativer for innsending

Benytt ditt foretrukne alternativ

Har du spørsmål eller behov for veiledning?