Bestill utstyret du trenger

Bestillingsskjemaet lar deg bestille ønsket antall utstyr tilsendt til oppgitt adresse. Sendingen vil ta 2-5 dager å få levert. 

     

Prøveflasker for Legionella- og kimtallsanalyser

     

Retursedler (ferdig frankerte)

     

Fraktesker for retur av prøver

     

Kjøleelementer (inkludert i hver frakteske)

Hva skal du velge?

En vannprøve for drikkevannskvalitet tas om man mistenker dårlig kvalitet fra drikkevannskilden. F.eks. om man opplever dårlig lukt og smak eller at vannet er misfarget. Det kan også være aktuelt om man opplever at vannkvaliteten forringes i byggets interne rørnett.

De fleste analysepakker inkluderer både fysiske/kjemiske og mikrobiologiske parametere. Det trengs derfor flere ulike flasker pr. prøvetaking for enkelte av pakkene.  

Vi tilbyr 4 analysepakker: 

  • Folkehelsepakken
  • Drikkevannsforskriften pakke A 
  • Drikkevannsforskriften pakke B - Uten pestisider
  • Bakterieanalyse - Utvidet

Vannprøvene analyseres hos et akkreditert laboratorium for å sikre at testmetoder og resultater møter våre høye krav til standard, og at laboratoriet arbeider i henhold til et dokumentert kvalitetssystem.

Snarveier

Alternativer for innlevering

Væskeprøver kan leveres inn på forskjellige måter

Bestillingsskjema

Last ned skjema for innsending av vannprøver

Prosedyre

Fremgangsmåte for prøvetaking av drikkevann

Fagkunnskap

Intervjue med Torstein Hofvind - Ett år med den Nasjonale veilederen for vannbehandling

Ett år etter lanseringen av den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede energianlegg,...

Et år med Nasjonal Veileder: Refleksjoner og Innvirkning

For ett år siden markerte publiseringen av den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede...

Kompa: Pionerer i Vannbehandling og Energieffektivitet

Kompa er en kunnskapsbedrift som revolusjonerer hvordan vi tenker på vannkvalitet og...