Fremgangsmåte

Denne prosedyren gjelder for vannprøvetaking av drikkevann fra interne vannfordelingsnett

Før prøvetaking

Husk at væskeprøver må være inne hos Eurofins Moss dagen etter prøvetaking.
Det betyr at prøver må leveres/sendes mellom mandag-torsdag, og ikke dager før offentlige fridager.

Skaff riktig prøveutstyr

Avklar med Kompa hvilken analysepakke som skal tas og prisen på disse.
Avhengig av analysepakke som velges – så må det tas 1-5 prøver med ulike flasker fra hvert punkt.
Kompa kan sende nødvendige prøveflasker.

Få tilsendt

Bestill ønsket prøveutstyr, tilsendt til ønsket adresse

Hent ut selv

Prøveutstyr kan hentes ut på ditt lokale Eurofins kontor

Legg mottatt kjøleelement i fryseren

Frossent kjøleelement legges i returesken for å holde væskeprøvene avkjølt under transport

Last ned og print ut bestillingsskjema

Bestillingsskjemaet skal fylles ut og leveres inn sammen med prøvene.

Bestillingsskjema

Legionellaanalyser dusjanlegg (rene prøver)

Valg av prøvetakingspunkt

Som et minimum tas vannprøve fra hovedvanninntaket eller nærmeste tappepunkt.


Dersom man i tillegg ønsker å få en vurdering av renheten i det interne vannfordelingsnettet, tas vannprøver fra tappepunkter ytterst i rørforgreininger

Under prøvetaking

Det skal tas en til flere prøver med ulike flasker fra hvert punkt, avhengig av analysepakke som er valgt.

Gjennomføring av prøvetaking


Ikke berør innsiden av korken og flaskemunningen, og sørg for at korken ikke forurenses mens prøven tas.


Fra dusjer og vasker settes blandebatteri på «blandet vann» 


Fyll opp flasken med det første vannet som tappes ut og sett på korken

Vannprøvetaking fra kran/tappepunkt nær hovedvanninntak


Ta av ev. perlator/sil før prøvetaking


Flamber kranåpningen eller desinfiser med sprit


La kaldtvannet renne fritt i minst 3 minutter før prøven tas


Prøveflasken skal fylles direkte fra kranen

Vannprøvetaking fra tappepunkt langt ute i rørnettet


Bruk samme prosedyre, men tapp kun kort tid, til kaldtvannet er kaldt. Før prøve tas.

Etter prøvetaking

Husk at disse prøvene må leveres inn samme dag!

Du kan velge å levere inn væskeprøvene selv, benytte tilsendt frakteske eller bestille ekspresslevering fra posten eller Eurofins

Innsending av prøver


Legg bestillingsskjema i en plastpose som sendes/leveres med prøveflaskene


Pakk flaskene i kjølebag med frosne kjøleelement


Send inn prøver med ønsket metode

Alternativer for innsending

Benytt ditt foretrukne alternativ

Har du spørsmål eller behov for veiledning?