Fremgangsmåte

Denne prosedyren gjelder for prøvetaking av vann/væske fra lukkede energianlegg som f.eks. varmeanlegg, kjøleanlegg, energibrønner, væskegjenvinner eller gulvvarmeanlegg.

Før prøvetaking

Husk at væskeprøver må være inne hos Eurofins Moss dagen etter prøvetaking.
Det betyr at prøver må leveres/sendes mellom mandag-torsdag, og ikke dager før offentlige fridager.

Skaff riktig prøveutstyr

Antall prøver avhenger av antall kretser du har kartlagt. Vennligst påse at du velger riktig prøveflaske til riktige type analyse.

Få tilsendt

Bestill ønsket prøveutstyr, tilsendt til ønsket adresse

Hent ut selv

Prøveutstyr kan hentes ut på ditt lokale Eurofins kontor

Valg av prøvetakingspunkt

Væskeprøver skal tas fra en tilgjengelig stengeventil/stuss. Disse er lokalisert flere steder på anlegget i teknisk rom. 

Under prøvetaking

Gjennomføring av prøvetaking


Tapp ut det første smusset i maks 10 sekunder før du fyller flasken


Merk prøveflaskene med prøvereferanse fra Inspektor

Etter prøvetaking

Du kan velge å levere inn væskeprøvene selv, benytte tilsendt frakteske eller bestille ekspresslevering fra posten eller Eurofins

Innsending av prøver


Send inn prøver med ønsket metode

Alternativer for innsending

Benytt ditt foretrukne alternativ